Content marketing inzetten voor SEO.

Content marketing en linkbuilding gaan hand in hand. Je kunt geen natuurlijk linkprofiel creëren zonder content marketing, en je content wordt niet vindbaar zonder linkbuilding.

De voordelen van content marketing.

  • Uitvoerig onderzoek naar je branche, onderneming, doelgroep, enz.
  • Ruime kennis van de beste content marketing tactieken
  • Inzicht in statistieken en resultaten
  • Met inachtneming van Google’s richtlijnen

Wat is content marketing?

Content marketing kan gedefinieerd worden als “het op consistente wijze creëren en verspreiden van waardevolle en relevante content, met als doel een duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en te behouden.” De betreffende content kan zowel tekstueel als (audio)visueel zijn, en varieert van nieuwsberichten en persberichten tot foto’s en infographics en van video’s en podcasts tot interview artikelen en blogs.

Onze werkwijze.

Eén van de belangrijkste redenen dat bedrijven falen, is omdat zij verwachten dat content marketing directe resultaten oplevert. Wanneer dat niet het geval is, geven ze op. Maar bij Reputatie Marketeers weten we dat content marketing iets is dat tijd nodig heeft; als je het goed aanpakt en vol blijft houden, zal het op de lange termijn wél de gewenste resultaten opleveren. Wij verzorgen content marketing op maat, en kijken naar wat het beste werkt voor jou. We onderhouden nauw contact met je en zorgen dat je optimaal inzicht krijgt in onze werkwijze. Daarbij zorgen we dat we altijd de richtlijnen van Google in acht nemen; wij maken uitsluitend gebruik van whitehat technieken.